Natuurlijk zijn wij blij als een vrijwilliger zich bij ons meldt. Zonder vrijwilligers zou Scouting niet kunnen bestaan.

Dit betekent niet dat iedereen leiding en/of vrijwilliger kan worden bij Scouting "de Woutergroep" Deest. We zijn een jeugdvereniging en we moeten er samen voor zorgen dat het belang van de jeugdleden altijd voorop blijft staan.
We zullen dus samen met de nieuwe vrijwilliger in gesprek gaan waarom hij/zij vrijwilliger wilt worden. 

Aannamebeleid

Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriƫnterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad een schriftelijke instemming gehouden. Bij meerderheid van stem wordt is het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij geen meerderheid van stem is behaald, gaat de groepsbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger.

 

We houden ons aan de gedragscode van onze en de landelijke vereniging.

Gedragscode